כתבי האישום המוגשים לבית המשפט אמורים להיות מגובים בראיות פורנזיות ובממצאים פורנזיים. ראיות וממצאים אלו מועברים לפרקליטות על ידי מומחי מז"פ ומומחים משטרתיים אחרים.

למומחי המכון למדע פורנזי יש את היכולת לבדוק את כל הממצאים שמצאו מומחי מז"פ והמומחים המשטרתיים האחרים, לאמוד את נכונותם, ולכתוב חוות דעת נגדית.

בין אם נכתבה חוות דעת נגדית ובין אם לא, מומחי המכון יכולים להכין חקירה נגדית עבור הסנגוריה. להכנת חקירה נגדית ע"י מומחה יש ערך מוסף רב מעצם ההיכרות העמוקה של נושא המומחיות, וניתן בעזרתה לקעקע חוות דעת שכבר ניתנה.

למומחי המכון יש ידע פורנזי נרחב ומעבדות בעלות ציוד מתקדם, וביכולתם לבדוק ולבחון את כל הראיות הפורנזיות הקשורות לאירוע פלילי מוגדר.

תחומי הבדיקות בתיקים פליליים כוללים:

 • סמים ורעלים
 • מסמכים
 • ביולוגיה (DNA)
 • השוואה ופיתוח של טביעות אצבע
 • בליסטיקה
 • סימנים – סימני כלים, עקבות נעליים
 • השוואת צבעים
 • מרחקי ירי
 • חקירת תאונות דרכים
 • ריכוז אלכוהול בדם
 • זיהוי חומרי דלק
 • סיבים ופולימרים
 • איכון סלולרי
 • ניתוח צילומים וסרטונים
 • ניתוח זירת עבירה
 • ניתוח תצורות כתמי דם