זירת העבירה

זירת העבירה, או זירת האירוע, היא המקום בו נמצאות רוב הראיות הפורנזיות. כמעט בכל תיק פלילי מתעורר הצורך בבדיקת הזירה, בדיקת הראיות הפורנזיות הנמצאות בה, והפקת ממצאים מראיות אלו.

יתרונן של הראיות הפורנזיות על פני עדויות מכל סוג הוא בכך שבעזרת ניתוח נכון שלהן ניתן לשחזר את האירועים באופן אובייקטיבי.

עבודה נכונה בזירת העבירה וניתוח נכון של הממצאים, מקנים את היכולת להגיע לתרחיש אפשרי לאירוע, ואף מקנים את האפשרות לבחור את התרחיש הסביר ביותר מתוך מספר תרחישים אפשריים.

מומחי המכון הם מדענים פורנזיים שעברו השתלמויות בניתוח ממצאים מזירות עבירה ובניתוח תצורות כתמי דם. למומחי המכון למדע פורנזי יש את היכולת והאמצעים לבדוק את כל הממצאים מזירת העבירה, לנתח אותם ולהגיע לתרחיש אפשרי.

למומחי המכון למדע פורנזי היכולת לקבוע אם תרחיש מוגדר המוצע על ידי כתב אישום או כתב תביעה/הגנה הוא סביר, וכן יש ביכולתם לקבוע מה התרחיש הסביר באירוע הנדון.

תוצאות ניתוח הממצאים מוגשות במסגרת של דו"ח בדיקה, ייעוץ, חוות דעת מומחה או סיוע בחקירה נגדית.

בבדיקת זירת עבירה ניתן לבחון את הסוגיות הבאות:

  • מיקום מעורבים שונים בזירה
  • כיווני תנועה
  • כיווני ירי
  • זהות מעורבים
  • תרומת מעורבים לאירוע
  • תרחישים אפשריים לאירוע

במכון למדע פורנזי מבצעים הדמיה של זירות עבירה ושל האירועים בהן.