חקירות פליליות המכון למדע פורנזי

פרקליטות המדינה מסתמכת על המנגנון המשטרתי, בעיקר המחלקה לזיהוי פלילי (מז"פ), על מנת להביא את הראיות הפורנזיות לבית המשפט.

המכון למדע פורנזי ממלא עבור הסנגוריה את אותו תפקיד שמומחי המשטרה ממלאים עבור הפרקליטות.

מומחי המכון למדע פורנזי אמונים על כל הבדיקות של הראיות הפורנזיות, ויכולים להתמודד עם אותן ראיות בבית המשפט. מומחי המכון בוחנים את הראיות בתיק הפלילי ומסוגלים להסביר אותן ואת משמעות הממצאים המופקים מהן, ולהציג את התרחישים האפשריים הנובעים מהם. תוצאות הבדיקה נמסרות במסגרת של ייעוץ, דו"ח בדיקה, חוות דעת מומחה או סיוע בחקירה נגדית, על פי צרכי הלקוח.

מומחי המכון מבצעים בדיקות בזירת האירוע, וכן מבצעים בדיקות מעבדה למוצגים שבידי המשטרה או המכון לרפואה משפטית.

חוות דעת מז"פ // בדיקת זירת עבירה