חקירת תאונת דרכים

תאונת דרכים היא אירוע פיזיקלי בו מעורב לפחות כלי רכב אחד, ולעתים גם הולכי רגל.

תאונת דרכים היא תולדה של אחד או יותר מהגורמים הבאים:

  • טעות אנוש.
  • כשל תפקודי של מרכיב ברכב.
  • תשתית לקויה.
  • גורמי טבע.

חקירת תאונת דרכים

מטרתה של חקירת תאונת דרכים הוא לבחון את כל הגורמים האפשריים לתאונה.

בחקירה נכונה של תאונת דרכים בין שני כלי רכב, יש צורך לתעד, לאסוף ולנתח את כל הממצאים הפורנזיים על מנת לקבוע את מקום הפגיעה, ועל מנת להבין את מנגנון התאונה. ניתוח מנגנון התאונה הוא תוצאה של חישובים פיזיקליים הנתמכים בממצאים פורנזיים. חייבת להיות התאמה מלאה בין הממצאים הפורנזיים בזירה ובין החישובים הפיזיקליים.

בחקירת תאונת דרכים יש צורך בזהירות מירבית בהתייחסות לממצאים הפורנזיים, ויש חובה לבדוק ולהבין האם ממצא פורנזי מסוים שייך לתאונה הנחקרת, או שאינו שייך לה.

חקירה ושחזור תאונות דרכים // שחזור ואנליזה של נתוני מחשב