כל אירוע – וכמובן גם אירוע שבו נגרם נזק – מאופיין על ידי תרחיש. במרבית המקרים צד א' טוען לתרחיש מסוים בעוד שצד ב' טוען לתרחיש אחר.

למומחי המכון למדע פורנזי יש את הידע והאמצעים הטכנולוגיים על מנת לאשר או לשלול תרחיש מסוים, ועל מנת להציע את התרחיש הסביר ביותר.
בחירת התרחיש הסביר מבוססת על בדיקת הראיות בזירת האירוע וניתוח הממצאים המופקים מהן. לעיתים נדרשים מומחי המכון לבדוק תרחישים שקרו שנים קודם. במקרים כאלה יש צורך לקבל תיעוד לגבי הזירה כפי שנעשה בזמן אמת.

במכון למדע פורנזי ישנם מומחים לבדיקת זירות אירוע ולניתוח הראיות והממצאים מהן. מומחי המכון מגיעים לזירת האירוע, מתעדים אותה, אוספים ממנה ראיות, בודקים את הראיות, ומנתחים את הממצאים. לאחר ניתוח הממצאים נכתב דו"ח המתאר את התרחיש הסביר ביותר לאותו אירוע.

מומחי המכון מבצעים בדיקה של דו"חות שנכתבו על ידי מומחים אחרים, ובוחנים את נכונות מסקנותיהם לאור הראיות והממצאים מזירת האירוע.

בבדיקת תרחישים ניתן לענות על השאלות הבאות:

  • איך קרה האירוע (מנגנון ההתרחשות)
  • האם התרחיש הנטען הוא מציאותי והאם הוא אפשרי
  • האם הנזק שנגרם משקף נאמנה את התרחיש הנטען
  • מי האחראי לנזק שנגרם

במכון למדע פורנזי ניתן לבצע הדמיה של כל תרחיש.