אירוע נזיקין הוא נזק שאירע לצד א' הטוען כי האחריות לנזק היא על צד ב'.

לרוב קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לגורם הישיר לנזק ובאשר לסיבות ולנסיבות שהובילו לנזק.

מומחי המכון למדע פורנזי בסיוע ציוד הבדיקה שבמעבדות המכון, יכולים לסייע בבירור המחלוקת, ולקבוע מהו הגורם הישיר לנזק ומהן הסיבות האפשריות להתרחשותו.

קביעות אלה מתבססות הן על בדיקות בזירת האירוע, הן על בדיקת מדיה דיגיטלית, והן על בדיקות מעבדתיות של מוצגים המגיעים למכון לבדיקה.

במכון עוסקים בתחומים הבאים:

  • תאונות דרכים (מנגנון התאונה, חבות, אשם תורם)
  • שריפות (מוקד התחלה, גורמים, אפשרות מניעה)
  • כשל תפקודי של חומרים (גורמים ישירים, גורמים עקיפים)
  • נזקים לרכוש (סיבות, תרחישים, אחריות)

 

 

בדיקת תרחישים // תביעות נזיקין // קניין רוחני