בדיקות דיו פורנזיות

דיו הוא תערובת המכילה חומרי צבע, חומרים ממסים, חומרים נדיפים וחומרים שתפקידם הוא שיפור התאחיזה בנייר והקלה על הכתיבה דיו מצוי הן בעטים על סוגיהם השונים, הן בחותמות והן במדפסות. המכון למדע פורנזי הוא המקום היחיד בישראל המסוגל לבצע את כל סוגי בדיקות הדיו, כולל בדיקות כימיות.

גיל הדיו

בדיקות להערכת גיל דיו מתבססת על ניתוח מצבם היחסי של החומרים הנדיפים בדיו. הבדיקות הן בדיקות כימיות שבמהלכן ניטל חלק מהדיו לצורך הבדיקה. בדיקת גיל דיו יכולה להכריע באופן חד משמעי בין שתי גרסאות.

השוואת דיו

הבחנה בין סוגי דיו נעשית על ידי בדיקת ההרכב הכימי של הדיו, או השוואת תגובת הדיו לאור מסוגים שונים. במכון מבצעים את כל סוגי הבדיקות – כימיות, אופטיות ופלורסנטיות- בעת השוואת דיו.
בהשוואת דיו ניתן לענות על השאלות הבאות:

  • האם בוצעו שינויים במילים או מספרים.
  • האם המסמך נכתב ברצף אחד.
  • כמה סוגי דיו שימשו לכתיבת המסמך.
  • האם התאריך אותו נושא המסמך הוא אפשרי.
  • האם הוחלפו חלק מדפי המסמך בדפים אחרים.