מסמכים - המכון למדע פורנזי

מסמכים בצורותיהם השונות מלווים את האדם משחר ההיסטוריה. חלק גדול מהתקשורת בעולם מבוסס על מסמכים, והם קיימים בכל מקום בו קיימת ידיעת הקריאה והכתיבה. חשיבותם של מסמכים כראיות בהקשר העסקי והמשפטי מעלה את הצורך להבדיל בין מסמך מקורי למזויף.

כל מסמך בנוי משני מרכיבים:

  1. המצע עליו כותבים.
  2. חומר הכתיבה או ההדפסה.

לאורך השנים חלה התפתחות הן בחומרי המצע – מלוחות אבן דרך פפירוס ועד לנייר – והן בחומרי הכתיבה השונים, בהתאם לגידול במספר סוגי העטים, סוגי הדיו וסוגי המדפסות. בדיקה פורנזית של מסמכים מתייחסת לכל הפרמטרים המופיעים במסמך – הנייר, הדיו, מאפייני הכתב או ההדפסה – מבחינה כימית, מורפולוגית ומיקרוסקופית.

זיוף מסמכים – כיצד בודקים?

בדיקה פורנזית של מסמכים מאפשרת הסקת מסקנות בדבר:

  • מועד יצירת המסמך
  • תוספות למסמך
  • עריכת המסמך לאחר חתימתו
  • שינויים שנעשו בנייר או בחומרי הכתיבה/הדפסה
  • מה מבין כמה כיתובים נוצר קודם

בסופו של דבר, הבדיקות מאפשרות הסקת מסקנות בדבר אותנטיות המסמך והדרך אותה עבר.

בדיקת זיוף מסמכים מתמקדת בשני תחומים: השוואת כתב יד ובדיקה טכנית של המסמך. המכון למדע פורנזי הוא המקום היחידי בישראל האמון על ביצוע כל הבדיקות בשני התחומים.

מסמכים רבים כיום הם קבצים דיגיטליים, הנבדקים במכון למדע פורנזי במחלקת המחשב והמדיה.

בדיקות דיו // בדיקת זיוף מסמכים