פולימרים צבעים המכון למדע פורנזי

הצבעים והפולימרים מוכרים לנו מחיי יום יום. כל מוצרי הפלסטיק המוכרים לנו הם פולימרים, ורובם גם צבועים. כל הבדים המוכרים לנו הם פולימרים (טבעיים או סינטטים). ניתן לומר כי אנחנו מוקפים בפולימרים בחיי היום יום.

פולימר הוא מולקולת ענק המורכבת מיחידות זהות החוזרות על עצמן והמרכיבות את הפולימר. כל הצבעים המוכרים לנו הם חומרים פולימריים המכילים בתוכם צבענים או פיגמנטים הנותנים להם את צבעם.

במכון למדע פורנזי מבצעים בדיקות של זיהוי והשוואה, וכן בדיקות פגמים בחומרי צבע ובפולימרים:

  • זיהוי פולימרים וחומרי צבע – ניתן לבצע זיהוי פשוט של החומר העיקרי, וכן לבצע זיהוי מורכב של כל מרכיבי הפולימר או הצבע. לזיהוי יש חשיבות בתחום הפלילי, בתחום הצרכנות ואמינות מוצרים, בתחום הנזיקין והבריאות, ובכל מקרה בו ישנם צבעים ופולימרים.
  • השוואת צבעים ופולימרים – להשוואה יש חשיבות בתחום הפלילי, בתחום תאונות הדרכים, בתחום איכות מוצרים והתאמתם לתקן, בתיקי נזיקין ובריאות, בתחום הקניין הרוחני, ובמקרים בהם יש מחלוקת ומעורבים בה צבעים ופולימרים.
  • בדיקות כשל של פולימרים – בבדיקת כשל מבררים את הגורמים הישירים לכשל וכן את הסיבות העקיפות להיווצרות כשל בחפץ כלשהו. לנושא זה חשיבות רבה בחקירת תאונות דרכים, תיקי נזיקין, תביעות ביטוח וחבות, תחקירי בטיחות, איכות מוצרים, ותחקירים עקב פעילויות רפואיות.