בחיי היום-יום אנו נתקלים לא אחת במוצרים שנשברו או כאלה שתפקודם לקוי. לא אחת אנחנו עדים לתאונות שמתרחשות עקב שבר בפריט מסויים. חקר כשלונות עוסק במציאת הגורמים הישירים לחוסר התפקוד ו/או הכשלון, וכן באיתור הגורמים המסייעים לאותו כישלון.

במכון למדע פורנזי מבצעים חקירת כשלונות בה ניתן לענות על השאלות הבאות:

  • מהי הסיבה הישירה לכישלון.
  • האם לפריט שנכשל הוספו תוספים בעייתיים במהלך שירותו.
  • מהם הגורמים התורמים לכישלון.
  • האם וכיצד ניתן היה למנוע את הכישלון.

בעזרת חקירת הכישלונות ניתן לדעת מי או מה אחראים לכישלון, וכן ניתן לדעת כיצד למנוע את הכישלון הבא. ניתן בעזרת חקירת כישלון, לאמת או לשלול גירסאות של בעלי עניין.

לחקר כישלונות יש חשיבות עליונה בתחום הנזיקין, תאונות הדרכים, תביעות ביטוח, וברשלנות רפואית.