זיהוי חומרים והשוואת חומרים הם שני תחומים שלובים ומוכלים זה בזה.

זיהוי פירושו ידיעת ההרכב הכימי של החומר אותו בודקים. השוואה פירושה היכולת להשיב על השאלה: "האם לשני חומרים נבדקים, יש חומר אב (מקור) משותף".

במכון למדע פורנזי ניתן לזהות ולהשוות חומרים גם בכמויות מיקרוסקופיות. למכון מומחיות ייחודית בהשוואת חומרים ובהערכת המקור המשותף להם גם בכמויות זעירות של חומר.

ניתן לזהות ולהשוות:

  • נוזלים
  • ממרחים
  • מוצקים
  • אבקות
  • תערובות

בעזרת תהליכי הזיהוי וההשוואה הנעשים במכון למדע פורנזי, ניתן לענות על השאלות הבאות:

  • מה הרכב החומר – חומר עשוי להיות חומר יחיד או תערובת.
  • האם קיימים זיהומים בחומר – זיהומים הם חומרים לא רצויים שמקורם בתהליך ייצור לקוי או כתוצאה מהוספה במהלך חיי החומר.
  • מהם ייעודי החומר – ניתן לקבל הערכה לייעוד שרידי חומר.
  • מהו המינון של כל אחד ממרכיבי החומר – לשאלה זו חשיבות במקרים פליליים, ובמקרים בהם ידיעת ריכוז כל אחד מהמרכיבים, היא בעלת חשיבות.
  • האם לשני חומרים יכול להיות מקור משותף – למכון למדע פורנזי יש יכולת ייחודית בהשוואת חומרים ובקביעת ההיתכנות שלחומרים שנמצאו במקומות שונים, יש מקור אחד משותף.