איכותו של מוצר היא בעלת חשיבות לתפקוד אותו מיעדים למוצר. לאיכות המוצר יש השפעה ישירה ומכרעת על בטיחות השימוש בו, על יכולת הנאת הצרכן מהמוצר, על אורך חיי המוצר, ועל יחסי האמון בין הצרכן ליצרן.

במכון למדע פורנזי מבצעים מגוון רחב של בדיקות שתכליתן לברר את איכות המוצר:

  • השוואה לתקן – השוואה זו מורכבת מסדרת בדיקות שתכליתן לקבוע האם המוצר עומד בדרישות התקן.
  • התאמה למפרט – בעזרת סידרת בדיקות ניתן לברר האם מוצר מסויים מתאים למפרט הנדרש עבורו, והאם ייצורו עומד בדרישות המפרט.
  • בדיקות כימיות – תכליתן של בדיקות אלו הוא לברר את הרכב המוצר ואת איכות החומרים המרכיבים את המוצר.
  • בדיקות תרמיות – תכליתן לברר את ההיסטוריה התרמית של המוצר ויכולתו לשרת בתחום הטמפרטורות המיועד לו.
  • בדיקות מכניות – בבדיקות אלו מבררים את ההתאמה המכנית של המוצר לתנאי השירות הנדרשים ממנו.
  • בדיקות אופטיות ומיקרוסקופיות – בבדיקות אלו בוחנים פרמטרים מבניים שונים בתוך המוצר ועל פני השטח שלו.