אותנטיות קבצים

רוב המידע המוכר לנו היום מאוחסן בקבצים. קבצים נמצאים בכונני מחשב, במכשירי הקלטה, במצלמות, במכשירי טלפון, בנגנים ובכל מכשיר המאחסן מידע.

בנוסף לקבצים, ישנו מידע המאוחסן בהתקנים אחרים – קלטות שמע ווידאו מגנטיות וכרטיסים מגנטיים. כיצד ניתן לדעת שהקבצים אכן אותנטיים ונאמנים למקור, ושלא בוצעה עליהם מניפולציה כלשהי?

מומחי המכון למדע פורנזי אמונים על בדיקת אותנטיות של כל סוגי הקבצים והקלטות. בבדיקת אותנטיות של קבצים והתקנים איחסון אחרים בודקים מספר גורמים ובין היתר:

  • הוספת מידע חיצונית.
  • שכפול קטעים.
  • העתקה או הסרה של מידע.
  • שינויים שונים.
  • תאריכי פעולות שונות.
  • מקור המידע המאוחסן.

כל הגורמים הנבדקים נותנים מידע באשר למקוריות ולמהימנות המידע. לבדיקת אותנטיות חשיבות מכרעת בכל מקרה בו מוצג מידע המאוחסן בקובץ או במדיה מגנטית. מקרים אלו חובקים היום את כל תחומי הפעילות האזרחית והפלילית.