כל אירוע – וכמובן גם אירוע ביטוחי – מאופיין על ידי תרחיש. לעתים המבוטח טוען לתרחיש מסוים בעוד שחברת הביטוח טוענת לתרחיש אחר.

למומחי המכון למדע פורנזי יש את הידע והאמצעים הטכנולוגיים על מנת לאשר או לשלול תרחיש מסוים, ועל מנת להציע את התרחיש הסביר ביותר.

בחירת התרחיש הסביר מבוססת על בדיקת הראיות בזירת האירוע וניתוח הממצאים המופקים מהן. לעתים נדרשים מומחי המכון לבדוק תרחישים שקרו שנים קודם. במקרים כאלה יש צורך לקבל תיעוד לגבי הזירה כפי שנעשה בזמן אמת.

במכון ישנם מומחים לבדיקת זירות אירוע ולניתוח הראיות והממצאים מהן. מומחי המכון מגיעים לזירת האירוע, מתעדים אותה, אוספים ממנה ראיות, בודקים את הראיות, ומנתחים את הממצאים. לאחר ניתוח הממצאים נכתב דו"ח המתאר את התרחיש הסביר ביותר לאותו אירוע.

מומחי המכון מבצעים בדיקה של דו"חות שנכתבו על ידי מומחים אחרים, ובוחנים את נכונות מסקנותיהם לאור הראיות והממצאים מזירת האירוע.

בבדיקת תרחישים ניתן לענות על השאלות הבאות:

  • מהו המנגנון בו אירע האירוע
  • האם תרחיש נטען הוא מציאותי
  • האם התוצאה משקפת את התרחיש
  • מי הגורם האחראי לתרחיש

במכון למדע פורנזי מבצעים הדמיה של כל תרחיש ביטוחי.

סגירת תפריט