הפרופיל הגנטי שאותו אנחנו נושאים הוא ייחודי לכל אדם, ומבדיל את אותו אדם מיתר האוכלוסיה.

המטען הגנטי שאנחנו נושאים מרוכז בגרעין התא בחומצת הגרעין DNA (ראשי תיבות של DeoxyriboNucleic Acid). דנ"א נמצא בכל אחד מתאי הגוף, וניתן למצוא אותו גם בהפרשות השונות.

במדע הפורנזי נבדקים מקטעי דנ”א שאינם מקודדים לתכונות, וכך ניתן גם להגיע לזיהוי וגם לא לפגוע בצנעת הפרט.

על ידי זיהוי והשוואת דנ”א ניתן לענות בין היתר על השאלות הבאות:

  • האם מקור הדנ”א הוא אדם, בע”ח או צמחים.
  • האם דנ”א שנמצא במקום מסוים שייך לאדם מסוים.
  • האם אדם מסויים הוא המקור לדגימה ביולוגית או להפרשה.
  • האם דנ”א שנמצא במקום מסוים מכיל חומר של יותר מאדם אחד.
  • מהו המין של בעל הדנ”א שנמצא (זכר או נקבה).

להשוואות דנ”א חשיבות מכרעת במקרים פליליים, תיקי אישות ומשפחה, ובכל מקרה אחר בו נדרש זיהוי מדוייק של אדם או בעל חיים.

בשל חשיבותו של הדנ”א וייחודיותו, יש צורך להתייחס בזהירות רבה לראיה חשובה זו.