הפרופיל הגנטי שאותו אנחנו נושאים הוא ייחודי, ומבדיל את האדם מיתר האוכלוסיה.

המטען הגנטי שאנחנו נושאים, מרוכז בתוך התא בגרעין התא בחומצת גרעין בעלת השם DeoxyriboNucleic Acid (ראשי תיבות – DNA). הפרופיל הגנטי נמצא בכל אחד מתאי הגוף, וניתן למצוא אותו גם בהפרשות השונות.

במדע הפורנזי נבדקים מקטעי דנ”א שאינם מקודדים לתכונות, וכך ניתן גם להגיע לזיהוי וגם לא לפגוע בצנעת הפרט.

על ידי זיהוי והשוואת דנ”א ניתן לענות בין היתר על השאלות הבאות:

  • האם הדנ”א הוא הומני או שייך לבע”ח או צמחים.
  • האם דנ”א שנמצא במקום מסוים, שייך לאדם מסוים.
  • האם דנ”א שנמצא במקום מסוים מכיל חומר של יותר מאדם אחד.
  • מהו המין של בעל הדנ”א שנמצא (זכר או נקבה).
  • האם דגימה ביולוגית שייכת אמנם לאדם מסויים.
  • למי שייכת הפרשה מסוימת.

להשוואות דנ”א חשיבות מכרעת במקרים פליליים, תיקי אישות ומשפחה, וכן בכל מקרה בו נדרש זיהוי מדויק של אדם או בעל חיים.

סגירת תפריט