DNA בעלי חיים

המטען הגנטי של בעלי חיים וצמחים מאפשר לזהות את מינם ולהשוות בין פרטים שונים. כמו כן, הפרשותיהם של בעלי חיים מכילות את המטען הגנטי של אותם בעלי חיים.

על ידי זיהוי והשוואת DNA של בעלי חיים וצמחים, ניתן לענות בין היתר על השאלות הבאות:

  • סוג בעל החיים המדובר.
  • האם הפרשה מסוימת שייכת לבעל חיים מוגדר (פרט מוגדר).
  • באיזה סוג של צמח מדובר.
  • האם צמח מסויים הוא מהונדס גנטית (Genetically Modified Organism)

לבדיקת DNA של בעלי חיים וצמחים יש חשיבות בתיקים פליליים, במקרים של איכות הסביבה ושמירת הניקיון, וגם בנושאי צרכנות ובריאות.

סגירת תפריט