dna ביולוגיה המכון הפורנזי

המעבדה לביולוגיה היא מעבדה פורנזית האמונה על הפקת DNA מכל מקור ביולוגי, השוואת DNA, וניתוח תערובות.

מומחי המעבדה הם ביולוגים פורנזיים היכולים לנתח תרחישים אפשריים על סמך ממצאי DNA וממצאים ביולוגיים נוספים. למעבדה הביולוגית במכון למדע פורנזי יכולת גבוהה בניתוח תערובות פרופילים.

המעבדה מספקת שירותי אנליזה והשוואה בתחומים הבאים:

  • משפטים פלילייםהשוואת דנ"א, ניתוח תערובות, זיהוי נוזלי גוף, ועוד.
  • רפואה ובריאות – בדיקת ביופסיות, השוואת דנ"א, בדיקת כתמים, ועוד.
  • תעשייה וחקלאות – בדיקת זיהומים ומזיקים ביולוגיים, ועוד.
  • אכיפהזיהוי דנ"א של בעלי חיים, זיהוי נוזלי גוף של יונקים, ועוד.
  • תאונות דרכים – השוואת דנ"א, מיקום מעורבים בתוך רכב, ועוד.
  • תביעות ביטוח – השוואת דנ"א, מיקום אנשים, נוזלי גוף, ועוד.
  • נזיקין – השוואת דנ"א, זיהוי מקור דנ"א, ועוד.

 

זיהוי והשוואת דנ"א // נוזלי גוף // בעלי חיים וצמחים