פורנזי

מהו מדע פורנזי

משמעות המילה "פורנזי" היא משפט פלילי. מקור המושג הוא במילה הלטינית "פורום", שם התקיימו משפטים ברומי העתיקה.

באנגלית, המילה Forensic מתארת שימוש בראיות מדעיות לפיענוח פשעים, ובעברית המילה מתורגמת לפורנזי, או ראיות פורנזיות.

לעתים נעשה שימוש כוללני בביטוי: 'מז"פ' (מחלקה לזיהוי פלילי) לצורך תיאור בדיקות, מחקר וראיות פורנזיות המובאות לבית המשפט.

המדע הפורנזי עוסק בהפקה ובניתוח של ממצאים מראיות המגיעות מזירת העבירה, על מנת להביא את הממצאים ואת מסקנות הניתוח בפני בית המשפט. ההפקה והניתוח נעשים באמצעים כימיים, ביולוגיים.
פיזיקליים ומתמטיים.

מטרת המדע הפורנזי

היסטורית, המדע הפורנזי נועד לניתוח ולהבאת ראיות מדעיות בתחום הפלילי, ככלי תומך החלטה בפני בית המשפט.

כיום, המדע הפורנזי חורג מתחום המשפט הפלילי, והוא משמש בכל התחומים האזרחיים, מכיוון שניתוח פורנזי של הראיות והממצאים יכול להצביע על חבות, מקור לפגמים ותקלות, ועל אלה הנושאים באחריות לתקלות. תחומים אזרחיים רבים נשענים על יכולות המדע הפורנזי כאשר נדרש בירור סוגיות שנויות במחלוקת. בין התחומים ניתן למצוא:

  • צרכנות
  • ביטוח
  • נזיקין
  • תאונות דרכים
  • רפואה
  • חוזים
  • אישות
  • בריאות
  • תעשייה