תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
תיקים פליליים

תיקים פליליים

כמעט בכל תיק פלילי מתעורר הצורך בבדיקת הזירה, בדיקת הראיות הפורנזיות הנמצאות בה, והפקת ממצאים מראיות אלו.

יתרונן של הראיות הפורנזיות על פני הראיות האחרות הוא בכך שאת הראיות הפורנזיות לא ניתן להטות, הן אינן נתונות למרותו של איש ואין להן סדר יום משלהן.

הפרקליטות מסתמכת על המנגנון המשטרתי (בעיקר מז”פ) על מנת להביא את הראיות הפורנזיות לפתחו של בית המשפט.

מומחי המכון למדע פורנזי אמונים על כל הבדיקות של הראיות הפורנזיות, ויכולים להתמודד עם אותן ראיות בבית המשפט, להסביר אותן ואת משמעות הממצאים המופקים מהן, ולהציג את התרחישים האפשריים על סמך הראיות והממצאים. מבחינה זו, המכון למדע פורנזי ממלא עבור הסנגוריה את אותו תפקיד שמומחי המשטרה ממלאים עבור הפרקליטות.