תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
תביעות נזיקין

תביעות נזיקין

השילוב של מספר מומחים פורנזיים ממספר תחומי התמחות והציוד המדעי המתקדם הנמצא במכון למדע פורנזי, מאפשרים בדיקתה של כל תביעת נזיקין וקביעה באם היא מוצדקת.
במכון למדע פורנזי ניתן לבדוק תביעות נזיקין במספר רב של תחומים, ובהם גם:

»  תביעות הנוגעות לחוזים ומסמכים.
»  תביעות הנוגעות לתאונות דרכים.
»  תביעות הנוגעות לכשל תפקודי.
»  תביעות הנוגעות להתפרצויות.
»  תביעות הנוגעות לחומרים ביולוגיים
»  תביעות הנוגעות לחומרים כימיים.
»  תביעות הנוגעות למקרי שריפה.

הבדיקות במכון למדע פורנזי מאפשרות קביעת הגורם הישיר לנזק, וקביעת הגורמים העקיפים לנזק. קביעות אלו מאפשרות הטלה או חלוקה של אחריות על הגורמים השונים