תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
שיחזור ואנליזה של נתוני מחשב

שיחזור ואנליזה של נתוני מחשב

בחלק מכלי הרכב, מותקנים התקני איחסון ואגירה של נתונים מכניים ופיזיקליים הרלוונטים לתאונה.

במכון למדע פורנזי יש מומחיות הראשונה בישראל לשיחזור וניתוח המידע האגור בהתקנים.

ניתוח המידע מההתקנים הייעודיים מאפשר:

» קביעת מהירות הרכב עובר לתאונה

» קביעת תקינות מערכת הבלימה עובר לתאונה.

» קביעה מדויקת של כל סטיות הרכב עובר לתאונה.

» קביעת מצב חגורות הבטיחות בכל מושב.

» קביעת הכוחות הפועלים על הרכב עובר לתאונה.