תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
קניין רוחני

קניין רוחני

במכון למדע פורנזי יש יכולת ייחודית לבדוק טענות הנוגעות לקניין רוחני.

הבדיקות הנוגעות לקניין רוחני נותנות מענה לסוגיות במספר רב של תחומים, ובהם גם:

» זיוף תוויות.

» זיוף תקליטורים.

» זיוף קבצים ומסמכים

» זיוף שלטי חוצות.

» זיוף מוצרי קוסמטיקה.

» זיוף מוצרי טכסטיל.

» זיוף משקאות.

הבדיקות המבוצעות במכון למדע פורנזי הן בדיקות מקיפות הכוללות:

» בדיקות כימיות

» בדיקות ביולוגיות

» בדיקות מכניות

» בדיקות כשל

» בדיקות סימנים

בסיום הבדיקות במכון למדע פורנזי ניתנת תשובה לשאלה האם היתה הפרת זכויות קניין רוחני.