תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
פרצות אבטחה ושיחזור קבצים

פרצות אבטחה ושיחזור קבצים

במחשבים בעלי גישה לאינטרנט קיימת סכנת החדרת תוכנות זדוניות או תוכנות ריגול.

בבדיקת פרצות אבטחה ניתן מענה לשאלות הבאות:

» האם התבצעה חדירה למחשב.

» איך התבצעה החדירה.

» האם במחשב קיימות תוכנות זדוניות או תוכנות ריגול.

» מהו היעד אליו מועבר מידע מהמחשב.

» איך ניתן להגן על המחשב.

תוכנות זדוניות יכולות להרוס חלק מהמידע המצוי במחשב. בנוסף לכך נערכות לעיתים בשוגג, פעולות מחיקה של קבצים אותם יש צורך לשחזר.
פעולת השחזור מעבירה את הקובץ הדרוש ממצב בו הוא חסר נגישות, למצב בו הוא נגיש.
לעיתים פעולת שחזור עלולה לגרום לנזק תמידי לכונן המחשב לאחר שהחומר הדרוש שוחזר. במקרה כזה, כונן המחשב לא יהיה שמיש יותר.