תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
פוליגרף

פוליגרף

מטרתה של בדיקת הפוליגרף היא לזהות – בעזרת מעקב אחרי פרמטרים פיזיולוגיים – האם אדם מסוים דובר אמת ביחס לאירוע נתון.

במהלך הבדיקה נערך מעקב אחרי מספר רב של פרמטרים פיזיולוגיים. השינוי באותם פרמטרים (אם לחוד ואם בהצטברות), ביחס למצבם ברגיעה, יכול להעיד על אי אמירת אמת.

בדיקת פוליגרף היא תלוית מומחה יותר מכל הבדיקות הפורנזיות האחרות. בבדיקת פוליגרף יש לאיכות המומחה ולניסיונו, תפקיד מכריע הן במהלך הבדיקה והן בניתוח התוצאות.

למרות שבדיקות פוליגרף אינן קבילות במשפטים פליליים, הן משרתות את המשפט האזרחי, את גופי החקירה השונים, את המגזר העסקי ואת המגזר הממשלתי.

בדיקת פוליגרף בוחנת את תשובות הנבדק ביחס לעובדות בלבד ולא ביחס למחשבות או השערות.

 

במכון למדע פורנזי מבצעים בדיקות פוליגרף במספר תחומים:

» בדיקות אמינות

» בדיקות תקופתיות

»  תיקים פליליים

» תיקי אישות

הבדיקות במכון למדע פורנזי ננקטות בהתאם לכללי האתיקה המקצועית ובמספר שפות.