תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
סדר הופעה ובדיקות נייר

סדר הופעה ובדיקות נייר

לעיתים קרובות עולה טענה כי למסמך הוספו חלקים במועד מאוחר ממועד העריכה הנטען. אחת הדרכים לבדוק טענה זו היא בעזרת בדיקת סדר ההופעה היחסי של החלקים שבמחלוקת לעומת החלקים האחרים.

בדיקת סדר ההופעה היחסי מורכבת מבדיקות מיקרוסקופיות המשולבות בבדיקות כימיות. בבדיקה זו ניתן לקבל מענה לשאלות הבאות:

» האם הוספו חלקים למסמך.

» האם חתימה נחתמה לפני או אחרי הדפסת המסמך.

» האם חותמת הוטבעה לפני או אחרי חתימה או הדפסה.

המכון למדע פורנזי הוא המקום היחיד בישראל בו מבצעים בדיקות אלו.

בבדיקות נייר ניתן לענות על השאלות הבאות:

» האם הנייר עבר טיפול.

» האם ניירות המסמך הם מאותו מקור.

» האם הוחלפו דפים במסמך.

» האם הנייר מתאים לתאריך אותו נושא המסמך.