תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
משטרה– בדיקת זירת עבירה

משטרה– בדיקת זירת עבירה

זירת העבירה (או האירוע) היא המקום בו נמצאות רוב הראיות הפורנזיות. עבודה נכונה בזירת העבירה וניתוח נכון של הממצאים, מקנים את היכולת להגיע לתרחיש האפשרי לאירוע, ואף מקנים את האפשרות לבחור את התרחיש הסביר ביותר מתוך מספר תרחישים אפשריים.

למומחי המכון למדע פורנזי יש את היכולת לבדוק את כל הממצאים מזירת העבירה, לנתח אותם ולהגיע לתרחיש האפשרי. מומחי המכון למדע פורנזי הם מדענים פורנזיים שעברו השתלמויות בניתוח ממצאים מזירות עבירה ובניתוח תצורות כתמי דם.

למומחי המכון למדע פורנזי היכולת לקבוע האם תרחיש מוגדר המוצע על ידי כתב האישום הוא סביר, וכן יש ביכולתם לקבוע מה התרחיש הסביר שקרה.

במכון למדע פורנזי מבצעים הדמייה של זירות עבירה ושל האירועים בהן.