תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
מסמכים

מסמכים

מסמכים בצורותיהם השונות מלווים את האדם משחר ההיסטוריה. חלק גדול מהתקשורת בעולם מבוסס על מסמכים. מסמכים קיימים בכל מקום בו קיימת ידיעת הקריאה והכתיבה.

כל מסמך בנוי משני מרכיבים:

» המצע עליו כותבים.

» חומר הכתיבה או ההדפסה.

לאורך השנים חלה התפתחות הן בחומרי המצע (מלוחות אבן דרך פפירוס ועד לנייר),  והן בחומרי הכתיבה השונים (מספר סוגי עטים, מספר סוגי דיו ומספר סוגי מדפסות).

בדיקה פורנזית של מסמכים בודקת את כל הפרמטרים המופיעים במסמך.  הבדיקה הפורנזית מאפשרת הסקת מסקנות בדבר:

» מועד יצירת המסמך.

» תוספות למסמך.

» עריכת המסמך לאחר חתימתו.

» שינויים שנעשו בנייר.

הבדיקות מאפשרות הסקת מסקנות בדבר אותנטיות המסמך, והדרך אותה עבר.