תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
מיקרוביולוגיה

מיקרוביולוגיה

בבדיקות מיקרוביולוגיות מאתרים ומזהים חיידקים שונים, וכן מזהים פעילות של גורמים אנטיבקטריאלים.

במכון למדע פורנזי מבוצעות מספר בדיקות מיקרוביולוגיות הנותנות מענה לסוגיות הבאות:

» נוכחות חיידקים במקום מוגדר כלשהו (מזון, מצע, נוזל)

» זיהוי חיידקים מחוללי מחלות (פתוגנים) במקום מוגדר כלשהו.

» איתור פעילות אנטיבקטריאלית.

» איתור זנים צמחיים מהונדסים גנטית (Genetically Modified Organism)

לבדיקות מיקרוביולוגיות יש חשיבות במקרים הנוגעים לאיכות הסביבה ושמירת הניקיון ובנושאי צרכנות ובריאות.