תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
טביעות אצבעות – טא

טביעות אצבעות – טא

טביעת אצבעות היא אחד המאפיינים הייחודיים של האדם.  טביעת האצבעות של אדם אינה משתנה מלידתו ועד מותו.

בעולם קיימים מאגרים גדולים של טביעות אצבעות. לא ידוע על מקרה בו נמצאו שתי טביעות אצבעות זהות השייכות לאנשים שונים.

במכון למדע פורנזי עוסקים בכל ההיבטים של טביעות אצבעות:

» הטבעת טביעות אצבעות – עבור מוסדות ממלכתיים (בארץ ובחו”ל), ועבור כל צורך בתיקי עבודה.

» פיתוח טביעות אצבעות סמויות – מומחי המכון אמונים על פיתוח טביעות אצבעות סמויותהן מחפצים המגיעים לבדיקה,
והן בזירות אירוע. במכון למדע פורנזי נעשה שימוש בטכנולוגיות הפיתוח העדכניות ביותר הקיימות.

» העתקת טביעות אצבעות – מומחי המכון מבצעים העתקה של טביעות אצבעות גלויות (או כאלה שפותחו באבקה) מחפצים ומזירות אירוע.

» השוואת טביעות אצבעות –  במכון למדע פורנזי מבצעים השוואות בין טביעות אצבעות לצרכים שונים.
הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי. מלאכת ההשוואה דורשת הכשרה מיוחדת ומחייבת סבלנות רבה.

במכון למדע פורנזי בודקים גם את ממצאי המשטרה ביחס לטביעות אצבעות בתיקים פליליים.