תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
חוות דעת מז”פ

חוות דעת מז”פ

כתבי האישום המוגשים לבית המשפט, אמורים להיות מגובים בראיות פורנזיות ובממצאים פורנזיים. ראיות וממצאים אלו מועברים לפרקליטות על ידי מומחי מז”פ ומומחים משטרתיים אחרים.

למומחי המכון למדע פורנזי יש את היכולת לבדוק את כל הממצאים שמצאו מומחי מז”פ והמומחים המשטרתיים האחרים, ולאמוד את נכונתם. למומחי המכון למדע פורנזי יש ידע פורנזי נרחב ומעבדות בעלות ציוד מתקדם, וביכולתם לבדוק ולבחון את כל הראיות הפורנזיות הקשורות לאירוע פלילי מוגדר.

תחומי הבדיקות בתיקים פליליים כוללים:

» סמים ורעלים

» מסמכים

» ביולוגיה (DNA)

» השוואה ופיתוח של טביעות אצבע

» בליסטיקה

» סימנים – סימני כלים, עקבות נעליים

» השוואת צבעים

» מרחקי ירי

» חקירת תאונות דרכים

» ריכוז אלכוהול בדם

» זיהוי חומרי דלק

» סיבים ופולימרים

» מחקרי תקשורת-איכון סלולארי

» ניתוח צילומים וסרטונים

» ניתוח זירת

» ניתוח תצורות כתמי דם