תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
זיהוי והשוואת דנ”א

זיהוי והשוואת דנ”א

הפרופיל הגנטי שאותו אנחנו נושאים הוא ייחודי לכל אדם, ומייחד את האדם מיתר האוכלוסיה.

המטען הגנטי שאנחנו נושאים, מרוכז בתוך התא בגרעין התא בחומצת גרעין בעלת השם:  DeoxyriboNucleic Acid (DNA).

הפרופיל הגנטי נמצא בכל אחד מתאי הגוף, וניתן למצוא אותו גם בהפרשות השונות.

במדע הפורנזי נבדקים מקטעי דנ”א שאינם מקודדים לתכונות, וכך ניתן גם להגיע לזיהוי וגם לא לפגוע בצנעת הפרט.

על ידי זיהוי והשוואת דנ”א ניתן לענות בין היתר על השאלות הבאות:

» האם הדנ”א הוא הומני או שייך לבע”ח או צמחים.

» האם דנ”א שנמצא במקום מסויים, שייך לאדם מסויים.

» האם דנ”א שנמצא במקום מסויים מכיל חומר של יותר מאדם אחד.

» מהו המין של בעל הדנ”א שנמצא (זכר או נקבה).

» האם דגימה ביולוגית שייכת אמנם לאדם מסויים.

» למי שייכת הפרשה מסויימת.

להשוואות דנ”א חשיבות מכרעת במיקרים פליליים, תיקי אישות ומשפחה, וכן בכל מקרה בו נדרש זיהוי מדוייק של אדם או בעל חיים.

דווקא משום חשיבותו הרבה, וייחודיותו הרבה של הדנ”א, יש צורך להתייחס בזהירות רבה לראיה חשובה זו.