תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
גיל דיו והשוואת דיו

גיל דיו והשוואת דיו

המכון למדע פורנזי הוא המקום היחיד בישראל בו מתבצעות בדיקות להערכת גיל דיו.

דיו הוא תערובת המכילה חומרי צבע, חומרים ממסים, חומרים נדיפים וחומרים שתפקידם הוא שיפור התאחיזה בנייר והקלה על הכתיבה. דיו מצוי הן בעטים על סוגיהם השונים, הן בחותמות והן במדפסות.

הבדיקה להערכת גיל דיו מתבססת על ניתוח מצבם היחסי של החומרים הנדיפים בדיו. הבדיקה היא בדיקה כימית שבמהלכה ניטל חלק מהדיו לצורך הבדיקה.

בדיקת הערכת גיל דיו יכולה להכריע באופן חד משמעי בין שתי גרסאות.

השוואת דיו היא תהליך המשלב בתוכו הן בדיקות אופטיות ופלורסנטיות והן בדיקות כימיות. המכון למדע פורנזי הוא המקום היחיד בישראל בו מבצעים גם בדיקות אופטיות ופלורסנטיות וגם בדיקות כימיות בעת השוואת דיו.

בהשוואת דיו ניתן לענות על השאלות הבאות:

» האם בוצעו שינויים במילים או מספרים.

» האם המסמך נכתב ברצף אחד.

» כמה סוגי דיו שימשו לכתיבת המסמך.

» האם התאריך אותו נושא המסמך הוא אפשרי.

» האם הוחלפו חלק מדפי המסמך בדפים אחרים.