תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
ביטוח

ביטוח

אירוע ביטוחי הוא אירוע שבעקבותיו נטען כי למבוטח נגרם נזק וחברת הביטוח נתבעת לשפות את המבוטח בגין אותו נזק נטען.

יש פעמים בהן קיימת מחלוקת בין המבוטח ובין חברת הביטוח באשר לגורם הישיר לנזק ובאשר לסיבות ולנסיבות שהובילו לנזק.

מומחי המכון למדע פורנזי בסיוע ציוד הבדיקה שבמעבדות המכון, יכולים לסייע בבירור המחלוקת, ולקבוע מהו הגורם הישיר לנזק ומהן הסיבות האפשריות להתרחשותו.

קביעות אלה מתבססות הן על בדיקות בזירת האירוע, והן על בדיקות מעבדתיות של מוצגים המגיעים למכון לבדיקה.