תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
בדיקת מכללי רכב

בדיקת מכללי רכב

בבדיקת מכללי רכב מבררים את תקינותם של המכללים הרלוונטיים עובר לתאונה. בבדיקה מבררים את תקינות מכללי הבטיחות, ואת תקינות מכללי השליטה במכונית.

על סמך הבדיקה ניתן לקבוע אם מכלל פגום כלשהו ניזוק עקב התאונה, או שהיה פגום עוד קודם לתאונה.

במכון למדע פורנזי בודקים את מכללי הרכב השונים וכן את נוזלי הרכב השונים. מבדיקות אלו ניתן להסיק מסקנות לגבי:

» תקינותם של המכללים השונים.

» המצב התחזוקתי של הרכב.

» הגורמים לשברים במכללים השונים.