תפריט ראשי
תפריט קטגוריות
אותנטיות מסמך

אותנטיות מסמך

מסמכים הם חלק בלתי נפרד משגרת יומנו. חשיבותם של מסמכים היא עצומה בכל תחומי החיים. מסמכים קובעים בעלות על קרקעות וכספים, מסמכים מאשרים נאמנות למקור, ופעמים רבות מסמכים מעגנים הסכמות בין צדדים – הסכמות היכולות לחרוץ גורלות.

המכון למדע פורנזי הוא המקום היחידי בישראל בו נבדקים כל רבדי המסמך תחת קורת גג אחד תוך מתן מענה כוללני לשאלת אותנטיות המסמך:

» בדיקות הנייר

» בדיקת הדיו וחומרי ההדפסה

»  בדיקת כתב היד והחתימות

» בדיקת היחסים בין גורמים שונים שעל המסמך.

» בדיקת סדר הופעה יחסי בין שני גורמים שבמסמך.

בבדיקת אותנטיות של מסמכים במכון למדע פורנזי, ניתן לענות בין היתר על השאלות הבאות:

» האם המסמך מתאים לתאריך המופיע בו.

» מהם כלי הכתיבה/ההדפסה בהם נעשה שימוש במסמך.

» האם נעשה שימוש במספר סוגים של חומרי כתיבה או הדפסה.

» האם המסמך נכתב ברצף.

» האם קיימים במסמך חלקים שהועתקו/הועברו אליו ממקום אחר.

» האם המסמך נערך כיחידה אחת או על ידי עורך אחד.

» האם כתב היד/חתימה מתאים לכתב יד/חתימה של אדם מוגדר.

» האם במסמך יש חלקים שהוספו אליו מאוחר יותר.

» האם הוחלפו חלק מדפי המסמך בדפים אחרים.